Sağlık Hukuku

Özellikle hasta ve hekim hakları, sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, özel sağlık kuruluşlarının yapılandırılması ve yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

Sağlık hukuku hasta ve sağlık personelleri arasındaki ilişkiyi, yapılan müdahaleleri ve bunlardan doğan hekimin hukuki ve cezai sorumlukları, öte yandan özel hastanelerin sorumluluğundan doğan uyuşmazlıklara çözüm bulan hukuk dalı olarak varlığını sürdürür. Sağlık hukuku alanındaki konuları şöyle sıralayabiliriz.

* Özel Hastanelere Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
* Doktorlara Karşı Açılan Tazminat ve Ceza Davalarının Takibi
* Malpraktis Sözleşmelerinin Değerlendirilmesi
* Mesleki Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Sigorta Şirketleri ile Görüşmelerin Yapılması
* Sigorta Klozlarının ve Sözleşmelerin Değerlendirilmesi

Hukuk Büromuz, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşlarının yönetimi ile çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında da danışmanlık hizmeti vermektedir.

DANIŞMA HATTIMIZ
0530 867 49 06
Emek Mahallesi Bişkek Caddesi No:33/2 Çankaya / Ankara