İcra ve İflas Hukuku

Müvekkillerin alacaklarının tahsili amacıyla icra ve iflas takibi süreçlerini en hızlı şekilde sonuçlandırmakla birlikte, hem Alacaklı hem de Borçlu konumunda bulunan şahıs ve şirketlere İcra ve İflas Hukuku ile ilgili hukuki destek sağlamaktadır.

* İcra Takibi yapılması.
* Yapılmış bir icra takibine karşı itirazda bulunulması.
* Menfi tespit, iptal ve istirdat davaları.
* İhalenin feshi davaları.
* İhtiyati haciz davaları.
* İstihkak davaları.

DANIŞMA HATTIMIZ
0530 867 49 06
Emek Mahallesi Bişkek Caddesi No:33/2 Çankaya / Ankara