Arabuluculuk

Arabuluculuk; bir uyuşmazlığın tarafı olan kişilerin tarafsız ve uzman bir üçüncü kişi yardımı ile aralarındaki uyuşmazlığı sona erdirmesini sağlayan mahkeme dışı bir çözüm yöntemidir. Arabuluculuk yoluyla taraflar arasındaki uyuşmazlık hızlı, kesin ve uygulanabilir bir şekilde çözülür. Arabuluculuk yasası, kural olarak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri tüm uyuşmazlıklara uygulanabilir. Özellikle, ticari uyuşmazlıklar, iş hukukundan kaynaklanan kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma ücretleri, maddi ve manevi tazminat davaları, mirasın paylaşılması sorunları vb. gibi uyuşmazlıklar arabuluculuk yoluyla çözülebilir. 

Arabulucu aynı zamanda avukattır ancak arabuluculuk hizmeti avukatlık hizmeti değildir. Sizin mevcut uyuşmazlığınızı mahkemeye gitmeden daha kısa zamanda ve az masrafla çözmeniz için yardımcı olur.  Arabulucu olacak kişiler belirli sınav ve eğitimler geçirildikten sonra bu unvanı almaya hak kazanırlar.  Arabulucu olmak isteyen kişiler avukatlık mesleğinde en az 5 yıl tecrübesi olan kişilerden seçildiği için, uyuşmazlığınız karşısında çözümü bulacak olan arabulucunuz; işini bilen, donanımlı, hukuka yatkın ve sizin empati yapabilmenizi sağlamak hususunda gerekli sosyoloji, psikoloji ve kişilik analiz becerilerine sahip kişilerdir.

Arabulucular Türkiye Arabulucu Siciline kayıtlı arabuluculardan seçilmektedir. Diyelim ki, işveren ve işçi arasında bir uyuşmazlık var. Kıdem tazminatını alamayan işçi şayet mahkemeye giderse süreç 1 yılı belki de mahkemenin yüküne göre daha uzun sürebilir. Taraflardan birinin başvurusu ya da her ikisinin başvurusuyla (iki tarafta kabul etmek zorunda) arabulucuya çözüm bulmak için giden taraflar 5 saat beklide daha az bir sürede konuşarak, anlaşarak çözüm bulabilecekler. Böylece, mahkeme harcı, avukat ücreti ödenmeyecektir. Mahkemede vekâlet ücretine tekrardan hükmedilmeyecektir.
Ofisimizde uzman arabulucu bulunmakta olduğundan hukuki uyuşmazlıkların karara bağlanması hususunda da hizmet vermekteyiz. 

DANIŞMA HATTIMIZ
0530 867 49 06
Emek Mahallesi Bişkek Caddesi No:33/2 Çankaya / Ankara