Aile ve Miras Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.

Aile, kişiler ve miras hukuku alanlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Özellikle boşanma davalarında boşanmayı hem hukuki hem de psikolojik yönleriyle bir bütün olarak değerlendirir ve boşanmanın doğru şekilde yönetilmesine büyük önem verir. Miras hukukunda kişinin vefat etmeden önce yaptığı işlemlerin hukuki olarak en iyi şekilde hazırlanması vefat sonrasında değer arz eder. Bu nedenlerle büromuz aile ve miras hukukunda kapsamlı hizmet sunmaktadır.

Aile ve miras hukukundan kaynaklanan ulusal ve uluslararası birçok uyuşmazlığın çözümünde görev almıştır.

- Anlaşmalı boşanma davaları,
- Anlaşmalı boşanma protokolü,
- Çekişmeli boşanma davaları,
- Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,
- Mal rejimi sözleşmeleri,
- İddet müddetinin kaldırılması,
- Babalık davası,
- Nafakaya yönelik davalar,
- Ailenin Korunması  ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince tedbir kararları,
- Aile konutu uygulamaları,
- İsim ve yaş düzeltilmesi davaları,
- Vasi atanması ve vasilikten doğan davalar,
- Mirasçılık belgesinin ( veraset ilamı) alınması,
- Mirasın reddine yönelik davalar,
- Vasiyetname düzenlenmesinde ve miras sözleşmesinde danışmanlık,
- Vasiyetnamenin iptali davaları.

DANIŞMA HATTIMIZ
0530 867 49 06
Emek Mahallesi Bişkek Caddesi No:33/2 Çankaya / Ankara