Faaliyetlerimiz
Tüm faaliyet alanlarımızı buradan inceleyebilirsiniz.
Web Sayfamıza Hoşgeldiniz

ONEC Avukatlık ve Danışmanlık müvekkillerine sorun oluşmadan önleyici tedbirler alan danışmanlık hizmetleri sunmak, oluşmuş sorunlarda hukuka ve müvekkil yararına uygun şekilde, doğru, kapsamlı, etkin ve seri çözümler üretmek ve uygulamak amacıyla Ankara’da kurulmuş,  avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Onec Avukatlık ve Danışmanlık müvekkilleri ile uzun soluklu, güven esasına dayalı iş ortaklıkları kurmayı hedef olarak belirlemiş olup hizmetlerini müvekkillerinin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeyi, yenilikçi ve kaliteli hizmetler sunmayı hedeflemektedir.

Büromuz, Türkiye genellindeki faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında müvekkillerinin hukuki sorunlarının verimli ve doğru şekilde çözümlenmesi için güncel içtihatlar ve mevzuat ışında şeffaf bir hukuki destek sağlamaktadır.

Sorularınız İçin Buradayız !
Hukuki olarak yaşadığınız sorunları ve merak ettiğiniz tüm soruları bize yazın, en kısa sürede cevaplayacağız.
En Yeni Makaleler
En güncel yazılarımızı buradan takip edebilirsiniz.
9.7.2024
Sadece Kira Borcunu Değil Yan Gideri De Ödemeyen Kiracının Temerrüdü Sebebiyle Tahli
TBK?nın 314 ve 315. maddelerinde kira bedeli veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmeyen kiracının temerrüdü düzenlenmiş (Sadece kira borcunu değil yan gideri de ödemeyen kiracının temerrüdü sebebiyle kiralayan alacaklı akdin feshini isteye
9.7.2024
Teknik Araçlarla İzleme Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Delillerin Hukuka Aykırıdı
Tesadüfen elde edilen deliller? başlıklı CMK´nın 138. maddesi teknik araçlarla izlemeyi kapsamadığı gibi Kanunda teknik araçlarla izlemeye ilişkin olarak 138. maddedeki düzenlemeye benzer bir hükme yer verilmediğinden, teknik araçla
3.7.2024
ATM Cihazında Unutulan Karttan Para Çekme İşlemi - Hırsızlık Suçu
Dava ATM üzerinden gerçekleştirilen eylemde bilişim sisteminin kullanıldığı, parayı temsil eden veriler üzerinde yine bilişim sistemi kullanılmak suretiyle, sistem üzerinde bir değişiklik yapılarak haksız çıkar elde edildiğinin anlaş?
3.7.2024
18 Yaşından Küçükler Geçiçi İş Göremezlik Tazminatı Alamazlar
Dava, trafik kazasından kaynaklanan bedensel zarara ilişkin tazminat istemine ilişkindir. Dairemiz uygulamaları gereği cismani zarar nedeniyle geçici iş göremezlik zararı talep edenlerin kaza tarihinde 18 yaşından küçük olanların geçici i?
1.7.2024
Hukuka Aykırı Arama Neticesinde Elde Edilen Delil HÜkme Esas Alınamaz
Sanığın iş yerinde kaçak sigara sattığına ilişkin gelen ihbar üzerine mahkemece verilmiş usulüne uygun bir arama kararı olmadığı gibi, gecikmesinde sakınca olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet savcısı tarafından da verilmiş bir yazılı a
1.7.2024
ÖNALIM HAKKINA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASINDA PAYLAŞMA OLGUSU
Önalım davalarında fiili taksime değer verilebilmesi için taşınmazın çok sayıda paydaşının bulunması hâlinde tüm paydaşlar tarafından fiili olarak kullanılan bölümlerin bulunmasına gerek olmadığı, davacının ve davalının (davalıya pay satan kişilerin) kull
30.6.2024
Apartman Yönetiminin İcra Takibi Yapma ve Dava Açma Ehliyeti
Takip başlatanın " ... Kat Malikler Kurulu "nun gerçek ve tüzel kişiliğe haiz olmadığından aktif ve pasif takip ehliyetine sahip değildir. O halde kambiyo senedinde ünvan olarak yazılı bulunan ve icra takibi başlatan ................ Sitesi C Blok Kat Ma
3.1.2024
 Belediye Harcamalarına Katılma ve İptal Davası
Belediyeler, şehirlerin ve kasabaların günlük işlerini düzenlerken, altyapıyı geliştirirken ve halk hizmetlerini sunarken önemli bir role sahiptir. Bu yerel yönetimlerin en önemli finansman kaynaklarından biri ise belediye harcamalarına kat?
21.11.2023
Miras Malı - Tereke Tespiti Nedir?
Kişinin ölümü üzerine mal varlığının akıbeti genel anlamda miras hukukunun konusunu oluşturur. Bu yazımızda kişinin ölümü üzerine doğabilecek uyuşmazlıklar kapsamında alınması gereken önlemlerden tereke tespiti davasına, terekeni
16.11.2023
Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Davası Nedir?
İdarenin aldığı bir karar ile kamu yararı için kullanması gereken taşınmazı, taşınmaz sahibi özel veya tüzel kişiden alması haline kısaca kamulaştırma denilmektedir. Bir özel hukuk kişisine veya tüzel kişiye ait taşınmaz üzerine
DANIŞMA HATTIMIZ
0530 867 49 06
Emek Mahallesi Bişkek Caddesi No:33/2 Çankaya / Ankara